Kuni käesoleva ajani tuli toitlustajat õpilase puudumisest teavitada e-posti teel.
Nüüdsest on puudumiste märkimine lihtsam ning puudutud päevad saab sisestada kalendrisse Kiili Varahalduse SA kodulehel: https://www.kiilivarahaldus.ee/index.php/toitlustamine/kooli-koeoek/puudumine

Puudumisi saab teavitada ette, õpilane arvestatakse toidult maha teatamisest järgmisel päeval.
Lehele tuleb sisestada lapse nimi, klass, teavitaja nimi ning kalendrisse märkida ajavahemik, millal õpilane puudub. Puudumisi saab ette märkida kuni 2 nädalat.

Nende päevade kohta, kus terve klass on toidult maas (nt distantsõppel, õppekäigul, laagris), eraldi teavitama ei pea. Need päevad arvestab toitlustaja ise maha.