Kiili Varahalduse Sihtasutus (edaspidi KVS) asutati 2004. aastal Kiili Vallavolikogu poolt oma varade parema arendamise ja haldamise korraldamiseks. Sihtasutuse eesmärkideks on Kiili valla kultuuri-, sotsiaal- ja spordiehitiste ning tehnilise infrastruktuuri rajamine ja rahastamine ning Sihtasutusele kuuluvate või tema kasutuses või haldamisel olevate ehitiste ja muu vara majandamine ja rekonstrueerimine ning nende kasutajate teenindamine.

Peamised tegevusvaldkonnad:

  • kinnisvara arendamine – valla arendusprojektide juhtimine; 2017. aastal oli suurimaks arendusprojektiks lasteaia ehitus Kangrus, 2020. aastal valmis Kiili Gümnaasiumi juurdeehitus ning 2021 aasta suurimaks tööks oli Kiili Gümnaasiumi staadioni renoveerimine;
  • kinnisvara haldamine – finantsarvestuse ja üürisuhete korraldamine KVSile kuuluvatel objektidel;
  • kinnisvara hooldus – hooldustööde, renoveerimise, heakorratööde ja korrashoiutööde korraldamine ning kommunaalteenuste korraldamine KVSile kuuluvatel objektidel;
  • toitlustamine – toitlustustamine Kiili Gümnaasiumis (sh puhvet) ja lasteaias, toidu laialivedu lasteaia filiaalidesse.

      
KVS haldab ja hooldab talle kuuluvate hooneid, mille suletud netopind kokku on ca 16 000 m2, sh: 

  • Kiili Gümnaasium, sh spordihall (netopind ligi 7000 m2); 
  • Kiili lasteaed (neli hoonet, alates 2017.a ka Kangrus), kokku ligi 5000 m2;
  • Kiili vallamaja (3200 m2);
  • Kiili rahvamaja (740 m2);
  • muud objektid/kinnistud (sotsiaal- ja rendikorterid Kiilis ja Luigel).

Kiili Varahalduse SA strateegia 2018-2025
Kiili Varahalduse SA põhikiri
Kiili Varahalduse SA hankekord
Kiili Varahalduse SA hankeplaan 2024
Kiili Varahalduse SA struktuur
Andmekaitse tingimused