Paeknale rajati rattamaja

 

Renoveeriti mänguväljakud

 

Luige

Nabala

Kiili

 

Renoveeriti Kiili Gümnaasiumi staadion

 

Suurendati Kiili kelgumäge

 

Rajati jõulinnakud

 

Kangru

Vaela

Kiili

 

Luige kelgumägi ja mänguväljak said piirdeaia