Toitlustamist gümnaasiumi sööklas korraldab Kiili Varahalduse Sihtasutus.

Koolitoidu maksumus

Kiili Gümnaasiumi koolitoidu (lõunasöök) maksumus on 2.30 eur/päev (alates 01.01.2023). Sellest 0.90 eurot tasub õpilase lapsevanem, 0.40 eurot tasub Kiili Vallavalitsus ja 1.00 eurot on riigi toetus.
Pikapäeva toidu maksumus on 1.30 eurot/päev (alates 01.01.2023), selle tasub lapsevanem terves ulatuses.
Hommikupuder on õpilastele tasuta.
Õpetajate lõunasöögi maksumus on 2.30 eurot/päev (alates 01.01.2023).

Arved ja tasumine

Arved väljastatakse hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks.
Söögiraha makstakse eelneva kuu eest arvel märgitud maksetähtajaks.
Pikapäevarühma toiduraha tasutakse eelneva kuu eest ja see on lisatud kooli toiduraha arvele.
Kui perest käib mitu last koolis, siis palume tasuda iga arve eraldi, arvel näidatud viitenumbri alusel.
E-posti muutumisest on lapsevanem kohustatud teavitama toitlustajat (Kiili Varahalduse Sihtasutus).

Panga rekvisiidid:

Kiili Varahalduse Sihtasutus
SEB Pank AS IBAN: EE861010220065162012
Swedbank AS IBAN: EE782200221025962928

Puudumine

Õpilase koolist puudumisel teavitab lapsevanem sellest toitlustajat, märkides puudumise Kiili Varahalduse SA kodulehel olevasse kalendrisse: https://www.kiilivarahaldus.ee/index.php/toitlustamine/kooli-koeoek/puudumine

Puudumisi saab teavitada ette, õpilane arvestatakse toidult maha teatamisest järgmisel päeval. Lehele tuleb sisestada lapse nimi, klass, teavitaja nimi ning kalendrisse märkida ajavahemik, millal õpilane puudub. Puudumisi saab ette märkida kuni 2 nädalat.

Õpilase puudumisest õigeaegselt mitteteatamisel puudutud päevade osas ümberarvestust ei tehta.

Nende päevade kohta, kus terve klass on toidult maas (nt distantsõppel, õppekäigul, laagris), eraldi teavitama ei pea. Need päevad arvestab toitlustaja ise maha.